Motto

Dobrořečit budu Hospodinu v každém čase,

z úst mi bude znít vždy jeho chvála.

O Hospodinu mluv s chloubou, moje duše,

ať to slyší pokorní a radují se.